Tag - Swift

Mac - IOS

UIImage, CIImage và CGImage

Bắt đầu học IOS đúng là rất khó. Điều này đi kèm với những khái niệm khá rối và không được tách biệt cho lắm. Trong phần này mình sẽ làm rõ hơn về 3 kiểu dữ...

Mac - IOS

Grand Central Dispatch in Swift

Grand Central Dispatch (hay GCD) là một trong những công nghệ cơ bản mà hầu hết các Swift developers đã sử dụng rất nhiều . Nó chủ yếu được biết đến vì có thể...