Tag - PHP

PHP

Một số câu hỏi với PHP thuần

Một số câu hỏi với PHP thuần PHP có mấy cách khai báo, những cách nào được xem là chính thống và không làm ảnh hưởng khi các phiên bản update sau này? Có 3...

PHP

Thanh toán bằng Paypal

Có lẽ mọi người đều không xa lạ với hệ thống thanh toán Paypal. Nhiều dịch vụ thanh toán quốc tế chấp nhận thanh toán qua Paypal, nó gần như là 1 phương thức...