Tag - ORM

Android

Sugar ORM trong android

Xin chào mọi người, hôm nay tiếp tục là một bài viết về ORM Database trong android. Bài viết này mình sẽ giới thiệu về một ORM đó là Sugar ORM. Vậy Sugar ORM...