Tag - HTML

PHP

8 điều cần lưu ý khi viết css

Tối ưu hóa tốc độ trang là một công việc mà hầu như mọi Web developer đều quan tâm và nên biết, mục đích của nó là đưa nội dung website đến với người xem nhanh...

PHP

Phân Biệt Thẻ và Thẻ trong HTML5

HTML5 giới thiệu một loạt các thẻ mới giúp các lập trình viên frontend có thể đánh dấu trang văn bản HTML một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Tuy nhiên cách sử...

PHP

HTML 5.2 có gì mới

Vào ngày 14/12/2017, HTML5.2 đã chính thức được W3C công bố. Trong HTML 5.2, đã có một số bổ sung và di chuyển, tất cả đều có thể được nhìn thấy trên trang...