Tag - HTML

PHP

Giới thiệu HTML, CSS & JS

Giới thiệu HTML, CSS & JS HTML Lịch sử Thuở sơ khai của internet mọi người thường chia sẽ tài liệu văn bản cho nhau thông qua một giao thức nào đó. Người...

PHP

Browser làm việc như thế nào?

Browser làm việc như thế nào? Cấu trúc cao nhất của browsers Các thành phần chính của trình duyệt The user interface: bao gồm thanh địa chỉ, nút back /...

PHP

Document Outlines in HTML 5.1

Khái quát cho một tài liệu HTML cho thấy cấu trúc của nội dung trên trang. Điều này hữu ích cho các user agents, những người có thể sử dụng phác thảo để tạo...

PHP

Facebook content placeholder

Facebook content placeholder Content placeholder là gì? Content placeholder là các thành phần được hiển thị khi page load, mà nó được load đầu tiên, thay thế...