Tag - android

Android

Introduce about Doze Mode

Kể từ khi ra mắt Android 6.0 (API level 21), Anroid đã chính thức giới thiệu 2 tính năng tiết kiệm năng lượng có thể kéo dài thời lượng sử dụng pin của người...

Android

Shared memory với Ashmem

Shared memory với Ashmem Android ashmem Một tính năng mà google được thêm vào kernel linux là ashmem. Chúng ta có thể tạo ra một vùng nhớ mới bằng cách sử dụng...