PHP

Chức năng quên mật khẩu

Hôm nay mình định viết về autoload trong PHP, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại muốn viết tiếp cái seri "Lập trình giúp chúng ta thoải mái hơn". Nhưng, lại nhưng...

PHP

Envoy Task Runner trong Laravel 5.3

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục về series về Laravel. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về Envoy Task Runner trong laravel và cách sử dụng .

PHP

Laravel: Eloquent relationships (P2)

Ở bài trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách để lấy ra danh sách categories kèo theo mỗi category là một post mới nhất. Còn bài này cũng với bài toán tương...

PHP

AngularJS Form Validation

Validation từ phía client sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc điền form khi không phải submit một form chứa lỗi rồi lại phải sửa lại. Hôm nay tôi sẽ...

PHP

Tìm hiểu javascript prototype

Tìm hiểu javascript prototype Lời mở đầu Với mục đích của bài viết này, tôi sẽ nói về Javascript prototype trong ES5. Như mọi người đã biết trong ES5...