PHP

Mail trong Laravel 5.3

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục về series về Laravel. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng Mail trong laravel và cách sử dụng .

PHP

Sử dụng Mailgun API trong Laravel

Sử dụng Mailgun API trong Laravel I. Mailgun là gì ? Mailgun là một tập hợp các API mạnh mẽ, cho phép bạn gửi email, nhận email, theo dõi email một cách dễ...

PHP

Upload image (Laravel + Vue.js)

Upload image (Laravel + Vue.js) Indexs Phần 1: Simple CRUD Project Phần 2: Chat room với laravel 5.5 và Vue.js trong 15 phút Phần 3: Web Push Notifications Ở...

PHP

Quản lý file với Laravel Mix

Quản lý file với Laravel Mix 1. Tại sao nên dùng Laravel Mix Trong một dự án phầm mềm, viết code chỉ là một trong những công việc cần làm, ngay cả với những...