PHP

Errors & Logging trong Laravel 5.3

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục về series về Laravel. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn vềErrors & Logging trong laravel và cách sử dụng...

PHP

queue trong laravel

queue trong laravel Queues Cấu hình File cấu hình được lưu trong config/queue.php. Trong file này bạn sẽ muốn tìm cấu hình kết nối cho mỗi queue drivers được...

PHP

php Traits là gì?

php Traits là gì? PhpTrait là gì? 🏃‍♂️ Một Trait đơn giản là một nhóm các phương thức bạn muốn thêm vào một class khác. Một Trait, giống như abstract class...

PHP

Xây dựng API trên framework FuelPHP

Xây dựng API trên framework FuelPHP Mình xin phép được vào thẳng vấn đề, những thứ như FuelPHP là gì mình xin phép không đề cập I. Chuẩn bị Cài đặt oil (thằng...

PHP

Laravel: tìm hiểu về cache

Laravel: tìm hiểu về cache Configuration Laravel cung cấp một API thống nhất cho các caching backend khác nhau. Cấu hình cho cache được đặt trong file...