PHP

How to create a chrome extension

How to create a chrome extension I. Giới thiệu Về cơ bản extension dựa trên nền tảng javascript cho phép add các functionnality vào chrome . Chúng ta có thể sử...

PHP

Làm quen với chrome extension

Trong các trình duyệt hiện đại ngày nay, hầu hết chúng đều hộ trợ những tiện ích mở rộng (extensions) nhằm giúp bổ sung những tính năng hữa ích cho trình duyệt...