Ngôn ngữ lập trình

PHP

Những điểm mạnh của Bootstrap 4

Chắc hẳn những ai làm về Front-end đều biết về một Framework CSS rất nổi tiếng đó là Bootstrap. Với sức mạnh hỗ trợ Responsive tốt bởi hệ Grid của Bootstrap...

Android

Rx trong Kotlin (P3) – Login screen

Qua hai phần đầu tiên, bạn đã hiểu thế nào là Rx và cách áp dụng Rx trong Kotlin. Ở phần thứ 3 này, để hiểu hơn nó và có thể sử dụng với các thư viện binding...

PHP

Tìm hiểu về BEM trong 15 phút

Tìm hiểu về BEM trong 15 phút 1. BEM là gì : Là một quy ước đặt tên cho các class trong HTML và CSS BEM là viết tắt của từ Block, Element, Modifier. BEM được...