Ngôn ngữ lập trình

PHP

Cách tạo Rails gem từ Jquery plugin

Đối với một Ruby developer thì việc sử dụng các gem trong các dự án về Ruby cũng như Rails là một điều vô cùng quen thuộc. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi có...

PHP

Bootstrap Modal LightBox

Trong bài trước mình có demo làm nào để có thể sử dụng multi bootstrap modal với next và prev button. Link: Mỗi popup là 1 step hoặc faq mà chúng ta muốn người...

Android

Using RxJava in SearchView Android

Search là chức năng khá phổ biến mà hầu hết các app ngày nay đều có. Bạn có thể làm tính tăng search bằng rất nhiều cách nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn...