.NET

ASP.NET MVC Routing

Trong công nghệ làm web với mô hình MVC, dù là bất kỳ framework nào như Ruby on Rails, laravel, hay ASP.NET MVC thì Routing luôn là một phần quan trọng và cần...

.NET

Những tính năng mới trong C# 7.0

Những tính năng mới trong C# 7.0 1. Lời nói đầu Dường như mới chỉ hôm qua chúng ta đón nhận C# 6.0. Tất cả xẩy ra một cách nhanh chóng trong mảnh đất phát...

.NET

Enum và nghệ thuật sử dụng

Enum và nghệ thuật sử dụng Giới thiệu về Enum Hẳn Enum là 1 khái niệm thực sự gẫn gũi với mỗi anh/chị em lập trình viên. Enum là một tập hợp các giá trị có thể...