Mac - IOS

How to parse HTML file in iOS

How to parse HTML file in iOS 1. Giới thiệu Chắc các bạn không còn xa lạ với khái niệm crawler dữ liệu, trên mạng có những trang web chuyên đi lấy dữ liệu của...

Mac - IOS

Action trong Rxswift

Action trong Rxswift Creating an Action Action là một class chung chung được định nghĩa là class Action<Input, Element>. Input là loại dữ liệu đầu vào...

Mac - IOS

Delegates in Swift

Delegates in Swift Delegates là gì? … trong phát triển phần mềm, chúng là những giải pháp kiến trúc để giải quyết các vấn đề thường gặp trong những ngữ...