Mac - IOS

Swift Codable With Custom Dates

Swift Codable With Custom Dates Giới thiệu Làm cách nào để bạn decode một file JSON có nhiều định dạng ngày khác nhau? Nếu bạn may mắn bằng cách sử dụng một...

Mac - IOS

Scan QrCode Tutorial

Đôi khi các bạn bắt tay làm tính năng scan QrCode cho ứng dụng của mình. Điều đầu tiên nghĩ tới là tìm tới một thư viện một là nó nhanh hơn, tối ưu hơn ... tuy...