Mac - IOS

Optional trong Swift

Optional trong Swift Giới thiệu Chắc hẳn các bạn đã được nghe rất nhiều từ những lập trình viên Swift nói về sự tuyệt vời của Optional, một trong những đặc...

Mac - IOS

Chèn Image (icon) vào UILabel

Làm thế nào để chèn image vào UILabel. Bạn không thể chèn 1 image vào String ,nhưng lại có thể chèn image vào NSAttributedString.Nên để tạo 1 UILabel với nội...