Mac - IOS

Grand Central Dispatch in Swift

Grand Central Dispatch (hay GCD) là một trong những công nghệ cơ bản mà hầu hết các Swift developers đã sử dụng rất nhiều . Nó chủ yếu được biết đến vì có thể...

Mac - IOS

Delegate pattern trong Swift.

Delegate pattern trong Swift. 1/ Giải thích bằng cách liên hệ thực tế: Một trong những thử thách mà đa số học sinh gặp phải trong quá trình học lập trình iOS...