Mac - IOS

UIImage, CIImage và CGImage

Bắt đầu học IOS đúng là rất khó. Điều này đi kèm với những khái niệm khá rối và không được tách biệt cho lắm. Trong phần này mình sẽ làm rõ hơn về 3 kiểu dữ...

Mac - IOS

Smart KeyPaths in Swift 4

Smart KeyPaths in Swift 4 Smart KeyPaths: tối ưu Key-Value Coding cho Swift Swift đã chính thức được ra mắt cùng với khá nhiều tính năng mới. Có 1 phần chức...