Android

Tạo shimmer effect view

Tạo shimmer effect view Shimmer effect view Shimmer effect là một hiệu ứng với view nó có thể thay thế cho ProgressBar hay ProgressDialog khi chúng ta chờ thực...

Android

Phần 4 – Setting project

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và cài đặt các thuộc tính trong Gradle và sử dụng chúng trong quá trình phát triển một Android project.

Android

[Android] Custom View

Bất cứ ai có smartphone ngày nay đều sử dụng app mỗi ngày. Và mặc dù app rất đa dạng nhưng nhìn chung giao diện hầu như là giống nhau về mặt thiết kế. Đó là lý...