Android

Using RxJava in SearchView Android

Search là chức năng khá phổ biến mà hầu hết các app ngày nay đều có. Bạn có thể làm tính tăng search bằng rất nhiều cách nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn...