Android

Local Broadcast trong Android

Hello ! Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một phương pháp truyền và nhận tín hiệu, dữ liệu trong Android đơn giản. Mình thấy nó khá hay và hưu ích nên...

Android

Rx trong Kotlin (P3) – Login screen

Qua hai phần đầu tiên, bạn đã hiểu thế nào là Rx và cách áp dụng Rx trong Kotlin. Ở phần thứ 3 này, để hiểu hơn nó và có thể sử dụng với các thư viện binding...