Ngôn ngữ lập trình

PHP

Arrow function trong JS

Chào các bạn, Arrow function là 1 new feature được giới thiệu trong ES6, được sử dụng song song với cách viết function truyền thống, giúp cho syntax được ngắn...