Ngôn ngữ lập trình

Android

Shared memory với Ashmem

Shared memory với Ashmem Android ashmem Một tính năng mà google được thêm vào kernel linux là ashmem. Chúng ta có thể tạo ra một vùng nhớ mới bằng cách sử dụng...

PHP

Giới thiệu VueJS

Giới thiệu VueJS Vue.js là gì? Gọi tắt là Vue (phát âm là /vjuː/, giống như view trong tiếng Anh), Vue.js là một framework linh động (nguyên bản tiếng Anh:...